akademicki


akademicki
akademicki {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib. akademickiccy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący szkoły wyższej, studentów; studencki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dom akademicki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'czysto teoretyczny, spekulatywny, niepoddający się weryfikacji w rzeczywistości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Akademicki argument. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dostosowujący się do reguł ustalonych w tradycji; konwencjonalny, zgodny z zasadami akademizmu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Malarstwo akademickie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do akademii w zn. 1.'{{/stl_7}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}kwadrans akademicki; rok akademicki {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • akademicki — akademickiccy 1. «odnoszący się do wyższej uczelni lub studentów, studencki» Młodzież akademicka. Słuchacze akademiccy. ∆ Dom akademicki «budynek mieszkalny, w którym mieści się internat dla studentów» ∆ Kwadrans akademicki «piętnastominutowe… …   Słownik języka polskiego

  • akademicki — Kwadrans akademicki zob. kwadrans …   Słownik frazeologiczny

  • Akademicki Dom Marynarza — (Гдыня,Польша) Категория отеля: Адрес: Beniowskiego 24/24A, 81 226 Гдыня …   Каталог отелей

  • kwadrans akademicki — {{/stl 13}}{{stl 7}} zgodna z niepisaną umową obowiązującą studentów i pracowników naukowych możliwość piętnastominutowego spóźniania się na ćwiczenia i wykłady bez żadnych negatywnych konsekwencji {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rok akademicki — {{/stl 13}}{{stl 7}} okres dwunastomiesięczny rozpoczynający się na początku października, obejmujący okresy aktywności naukowo dydaktycznej i odpoczynku na wyższej uczelni zgodnie z planem organizacyjnym {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • All-Polish Youth — The All Polish Youth (Polish: Młodzież Wszechpolska) is a Polish nationalist youth group, formerly affiliated with the League of Polish Families, with a Catholic National philosophy. Its agenda declares that its aim is to raise Polish youth in a… …   Wikipedia

  • Ghetto benches — Antisemitism Part of Jewish history …   Wikipedia

  • Academic Sports Association — (Polish: Akademicki Zwiàzek Sportowy , AZS ) is a mass students’ sport organization, one of the biggest sports associations in Poland. Its main objectives are development of physical education, promotion of healthy lifestyle and physical… …   Wikipedia

  • AZS Wrocław — Infobox club sportif AZS Wrocław Pas de logo ? Importez le logo de ce club. Généralités Nom complet Klub Środowiskowy Akademicki Zwią …   Wikipédia en Français

  • KS AZS Wrocław — KS AZW Wroclaw Voller Name Klub Środowiskowy Akademicki Związek Sportowy Ort Wrocław Gegründet 1997 …   Deutsch Wikipedia